Polska będzie mogła wejść do Unii Europejskiej o własnych siłach w pierwszym terminie i bez wprowadzania żadnych specjalnych rozwiązań, które by jej to umożliwiły. Tan mocny głos poparcia padł ze strony unijnego komisarza do spraw rozszerzenia - Guentera Verheugena, który uczestniczył w berlińskiej konferencji szefów niemieckich placówek dyplomatycznych z krajów Piętnastki.

Komisarz podkreślił, że nasz kraj nie będzie potrzebował żadnych specjalnych rozwiązań i zamknie wszystkie rozdziały negocjacyjne w terminie czyli do końca 2002 roku. Oznacza to, że nic nie stanie na przeszkodzie by nasz kraj przystąpił do Unii jeszcze przed wyborami do Europejskiego Parlamentu. Verheugen podkreślając kluczową rolę Polski w procesie integracji zaznaczył jednak, że nasz kraj podobnie jak inni kandydaci będzie musiał spełnić stawiane przez Piętnastkę warunki. Nie ma jednak wątpliwości - uważa unijny komisarz - że Polska o własnych siłach będzie w stanie pokonać wszystkie problemy. W konferencji niemieckich dyplomatów wziął również udział polski minister spraw zagranicznych Władysław Baroszewski, który podkreślił, że w trakcie procesu rozszerzenia Unii nie wolno zapominać o krajach dawnego Związku Radzieckiego, z którymi należy szeroko współpracować.

23:25