Polskie MSZ potępiło metody zastosowane przez władze Białorusi w czasie kampanii wyborczej oraz wyborów prezydenckich. Ministerstwo zagroziło, że Polska może wprowadzić restrykcje wobec osób odpowiedzialnych za fałszerstwa i łamanie praw obywatelskich.

Wzywamy władze białoruskie do zaniechania represji i powrotu do polityki respektowania podstawowych standardów demokracji. Oczekujemy natychmiastowego zwolnienia wszystkich więźniów politycznych - oświadczyło polskie MSZ.