Produkcja przemysłowa w Polsce znacząco się zmniejsza – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Polskie firmy mają coraz mniej pracy, ponieważ brakuje chętnych na zakup ich produktów.

O ile w naszym kraju klienci wciąż nie hamują się z zakupami, o tyle w Europie Zachodniej konsumenci i firmy, które kupują towary z Polski, każde euro oglądają dwa razy. Wynika to z pogorszenia się sytuacji przedsiębiorstw dotkniętych skutkami kryzysu.

Ten połączony finansowy krwioobieg wpływa także na sytuację rodzimych firm. Produkcja w przemyśle już wyhamowała, słabnie eksport, a jeżeli kondycja firm będzie się pogarszać, to niestety przełoży się także na całą gospodarkę. To tylko jeden z powodów, dla których resort finansów pracuje nad zmianą założeń do przyszłorocznego budżetu.

Jak podał GUS, wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych, czyli prowadzących działalność zarobkową na zasadach komercyjnych, w ciągu trzech kwartałów 2008 r. spadł do 63,7 mld zł wobec 64,5 mld zł w trzech kwartałach ubiegło roku. Główny Urząd Statystyczny poinformował również, że przychody z całokształtu działalności rosły wolniej niż koszty ich uzyskania (odpowiednio 13,3 proc. i 14,2 proc.).