Zamiast wzrostu 1,3 procent, będzie tylko 0,3%. Eksperci europejscy, uczestniczący w ciągu ostatnich trzech miesięcy w ankiecie prowadzonej przez unijny Europejski Bank Centralny, obniżyli zasadniczo prognozy rozwoju gospodarczego w strefie euro na 2009 rok.

Zdaniem ekspertów wartość produktu krajowego brutto w 15 krajach strefy wzrośnie w roku przyszłym nie więcej jak o 0,3 procent. Jeszcze w sierpniu ci sami eksperci zapowiadali wzrost rzędu 1,3 procent. Wg ankietowanych, w 2008 roku wzrost gospodarczy w strefie euro wyniesie ogółem 1,2 procent. Wcześniej zapowiadano wzrost o 1,6 proc. Sytuacja - wynika z sondażu EBC - poprawi się dopiero w 2010 roku, kiedy to wzrost PKB w strefie euro może sięgać 1,4 procent.