Otwarcie Cmentarza Orląt nastąpi 24 czerwca - poinformował Andrzej Przewoźnik, który uczestniczył w polsko-ukraińskich negocjacjach. Radni Lwowa zgłosili bowiem do przyjętego przez władze porozumienia sporo zastrzeżeń.

Rozgorzała dyskusja w sprawie napisu na płycie głównej cmentarza. Zgodnie z porozumieniem ma on brzmieć: „Tu leży żołnierz polski poległy za Ojczyznę”. Frakcja Batkiwszczyna nie chciała go jednak zaakceptować.

Dziś jednak wszystkie problemy - jak powiedział Przewoźnik - mają się zakończyć; procedura porozumienia zostanie zakończona. Przygotowywane jest specjalne, nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej Lwowa.

Przewoźnik rozwiał także wątpliwości w sprawie otwarcia nekropolii. Gubernator obwodu lwowskiego po konsultacji z premierem i prezydentem Ukrainy jednoznacznie potwierdził, że wszystkie postanowienia porozumienia, które zostało zawarte 6 czerwca w Warszawie, są aktualne - powiedział Przewoźnik. Jednocześnie termin, który został wpisany w tym porozumieniu, czyli 24 czerwca jako dzień uroczystego otwarcia i poświęcenia cmentarza, jest aktualny - zaznaczył.

Negocjacje na temat otwarcia Cmentarza Orląt trwały od kilku lat; cmentarz miał zostać otwarty w 1998, 2000 i 2002 r. Spory budziła m.in. treść napisu na płycie głównej cmentarza, powrót pomników piechurów francuskich i lotników amerykańskich oraz figur lwów.