Jest szansa na otwarcie Cmentarza Orląt we Lwowie za trzy tygodnie. Warunkiem jest ostateczne porozumienie strony polskiej i ukraińskiej - mówi przewodniczący lwowskiej administracji Petro Olijnyk.

Dwie z czterech spornych spraw zostały już załatwione. Strona ukraińska zgodziła się na powrót pomników lotników amerykańskich i piechurów francuskich, a na płycie głównej cmentarza pojawi się napis \"Tu leży żołnierz polski poległy za Ojczyznę\". Zostały jeszcze dwie kwestie: przywrócenia figur lwów oraz obecności na płycie nagrobnej miecza Szczerbca.