Jeszcze w tym miesiącu zostanie otwarty Cmentarz Orląt Lwowskich; nastąpi to prawdopodobnie 24 czerwca. Po trzech latach przedstawiciele prezydentów Ukrainy i Polski podpisali w Warszawie porozumienie w tej sprawie.

Porozumienie zawiera kompromisowe rozwiązanie ustalone już wcześniej ze stroną ukraińską. I tak, na płycie głównej cmentarza pojawi się napis - po polsku i ukraińsku - "Tu leży żołnierz polski poległy za ojczyznę". Na cmentarz wrócą pomniki lotników amerykańskich i piechurów francuskich.

W dokumencie zapisano wprawdzie datę otwarcia nekropolii – 24 czerwca, ale termin, jak i samo porozumienie oficjalnie musi zatwierdzić jeszcze rada Lwowa.

Samego porozumienia dziennikarzom nie pokazano; w ogóle nie było żadnych wypowiedzi dla mediów. Ogłoszenie szczegółów dokumentu pozostawiono władzom Lwowa. Posłuchaj w relacji reportera RMF Przemysława Marca:

Po II wojnie światowej Cmentarz Orląt Lwowskich został zdewastowany. Prace porządkowe strona polska rozpoczęła w 1989 r. Spór w sprawie cmentarza ciągnął się przez kilka lat. Cmentarz miał być otwarty w 2002 roku, ale do uroczystości nie doszło, bo wówczas Ukraińcy nie zgodzili się na napis na płycie głównej.