Rada Bezpieczeństwa jednomyślnie uchwaliła rezolucję w sprawie skuteczniejszego stosowania sankcji wobec członków organizacji terrorystycznej al-Qaedy. W dokumencie zawarto zapis o międzynarodowej koordynacji i wymianie informacji.

Nowa rezolucja zwraca się do Komisji Antyterrorystycznej o podawanie przynajmniej raz na trzy miesiące państwom członkowskim listy nowych nazwisk osób inspirujących i wspomagających działalność terrorystyczną, aby można było zamrozić ich konta bankowe i uniemożliwić im odbywanie podróży.

Na sporządzonej przez ONZ liście znajduje się około 300 osób i organizacji związanych z talibami i al-Qaedą, wobec których należy stosować sankcje.

Nowa rezolucja wywiera nacisk na państwa członkowskie, aby stosowały niezbędne środki prawne i administracyjne przeciwko osobom podejrzanym o działalność terrorystyczną, a przebywających na terytorium danego kraju. Chcą również aby co 90 dni informowały Komisję Antyterrorystyczną o rezultatach swych dochodzeń i środkach zastosowanych przeciwko terroryzmowi.

Komisję Antyterrorystyczną powołano w 1999 r., po postawieniu Osamy bin Ladena w stan oskarżenia za ataki terrorystyczne na ambasady USA w Nairobi i Dar es Salam.

Foto: Al-Jazeera

21:30