Bunt w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Pracownicy nie chcą nowego wicedyrektora Pawła Zanina, 27-latka z Młodzieży Wszechpolskiej – pisze „Gazeta Wyborcza”.

22 pracowników CODN podpisało się pod listem otwartym, rozesłanym do polskich i zagranicznych instytucji, między innymi do Rady Europy, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

"Nie zgadzamy się, by osoba reprezentująca takie poglądy i publiczne zachowanie oraz bez doświadczenia w pracy w edukacji reprezentowała naszą instytucję" - napisano w liście.