Polskie sądy rozpatrują co roku zaledwie około 700 spraw o nękanie w miejscu pracy. Tylko 4 procent z nich kończy się wygraną poszkodowanego - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna".

W ostatnich sześciu latach na mobbing w miejscu pracy poskarżyło się 4300 osób. Świadomość problemu rośnie, ale nie przekłada się to na skuteczną walkę z patologią. Zaledwie co 20. proces zakończył się wygraną osoby poszkodowanej.

Od 2009 roku - jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości - liczba procesów wytaczanych z artykułów o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem niemal się nie zmienia. W 2009 roku takich spraw, łącznie przed sądami rejonowymi i okręgowymi, było 708, w ubiegłym roku - 736.

Jak zauważa w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Barbara Surdykowska, ekspertka Instytutu Spraw Publicznych, "w Polsce nie ma aktywnej polityki zwalczania mobbingu. Wyraźnie pokazuje to właśnie opublikowany raport Eurofound o przemocy w miejscach pracy w Europie". Zaznacza, że brakuje również wiedzy na temat istoty mobbingu. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele zachowań jest niedopuszczalnych - podkreśla.

(edbie)