W Kancelarii premiera trwa nadzwyczajne posiedzenie rządu w sprawie Eureko. Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Kamila Biedrzycka Aleksander Grad, punkt po punkcie, przedstawia sytuację Polski w negocjacjach z Holendrami. Na razie nie ma mowy o porozumieniu.

Być może ugoda zostanie zawarta jutro na walnym zgromadzeniu PZU. Zakończyłaby ona ośmioletni spór z Eureko o kontrolę nad polskim ubezpieczycielem.