Ministerstwo Skarbu zawarło porozumienie ze spółką Eureko w sprawie PZU - ogłosił szef resortu Aleksander Grad. Do końca czerwca zakładamy, że ugoda powinna być wynegocjowana i przyjęta zarówno przez rząd jak również organy nadzorujące Eureko powinna być skierowana na początku lipca do zatwierdzenia przez polski sąd - oświadczył minister resortu.

Spór polskiego rządu z Eureko, akcjonariuszem PZU, trwa od kilku lat. Rozpoczął się wkrótce po sprzedaży 30-proc. pakietu akcji PZU w listopadzie 1999 r. (wówczas na rzecz BIG Banku Gdańskiego i Eureko), gdy polski rząd zdecydował, że utrzyma kontrolę nad PZU.

Skarbu Państwa jest w posiadaniu 55,09 proc. akcji PZU, do Eureko należy - 33 proc. minus jedna akcja; pozostali akcjonariusze mają 12,8 proc. akcji PZU.

Postępowanie polskiego rządu Eureko zaskarżyło do Trybunału Arbitrażowego w Londynie. W sierpniu 2005 r. Trybunał uznał, że Polska naruszyła polsko-holenderską umowę o wzajemnej ochronie inwestycji. Następną częścią arbitrażu może być wystąpienie Eureko o odszkodowanie. Media spekulują, że ewentualne odszkodowanie mogłoby sięgać nawet 35 mld zł.

Polski rząd apelował w sprawie niekorzystnego wyroku arbitrażu, jednak belgijski sąd odrzucił apelację.