Ministerstwo Skarbu Państwa i Eureko chcą ugodowo zakończyć spór w sprawie PZU. Dziś przez trzy godziny rozmawiali na ten temat przedstawiciele obydwu stron. Powołano zespół, który ma przygotować "memorandum-porozumienie, które określi metody i kalendarz wypracowania ugody".

Konflikt w sprawie PZU zaczął się niedługo po sprzedaży 30-proc. pakietu akcji PZU w listopadzie 1999 r. (wówczas na rzecz BIG Banku Gdańskiego i Eureko), gdy polski rząd zdecydował, że utrzyma kontrolę nad PZU.

Do Skarbu Państwa należy 55,09 proc. akcji PZU, a do Eureko - 33 proc. minus jedna akcja; pozostali akcjonariusze mają 12,8 proc. akcji PZU.

Postępowanie polskiego rządu Eureko zaskarżyło do Trybunału Arbitrażowego w Londynie. W sierpniu 2005 r. Trybunał uznał, że Polska naruszyła polsko-holenderską umowę o wzajemnej ochronie inwestycji. Następną częścią arbitrażu może być wystąpienie Eureko o odszkodowanie. Media spekulują, że ewentualne odszkodowanie mogłoby sięgać nawet 35 mld zł.

Polski rząd apelował w sprawie niekorzystnego wyroku arbitrażu, jednak belgijski sąd odrzucił apelację.