Tegoroczni maturzyści we wrześniu muszą się zdeklarować, jakie przedmioty i na jakim poziomie chcą zdawać w maju w przyszłym roku. Deklaracje maturalne zbierają do końca miesiąca dyrektorzy szkół.

Maturę w tym roku szkolnym będzie zdawać ok. pół miliona uczniów. Obowiązkowo maturzyści muszą zdać ustnie i pisemnie język polski i język obcy, a także jeden przedmiot wybrany.

Przy wypełnianiu deklaracji ważne jest określenie poziomu egzaminu – podstawowego lub rozszerzonego. Ci, którzy chcą dostać się na lepsze studia, będą musieli wybrać poziom rozszerzony. Uczelnie już ogłosiły jakich przedmiotów i na jakim poziomie będą wymagały od kandydatów na studentów.