Koniec z prezentacją na egzaminie ustnym z języka polskiego, obowiązkowy egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym i powrót próbnych matur. To najważniejsze zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminów dojrzałości, które wejdą w życie w liceach ogólnokształcących w roku 2015, a w technikach w 2016.

Zmienią się też zasady oceniania matur. W końcu, po latach powszechnej krytyki, do kosza pójdą tzw. klucze odpowiedzi. Egzaminatorzy - oceniając prace zdających - będą stosowali tzw. podejście holistyczne, czyli oceniać czy zdający przybliżył się do rozwiązania danego zadania - tłumaczy dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dr Marcin Smolik.

Każdy absolwent będzie musiał zdać pięć egzaminów. Dwa z języka polskiego - pisemny i ustny, a także z wybranego języka nowożytnego (pisemny i ustny) i egzamin pisemny z matematyki. Dodatkowo, do jeden z egzaminów dodatkowych trzeba będzie zdać pisemnie na poziomie rozszerzonym.

Zmieni się formuła egzaminu ustnego z języka polskiego. Uczeń będzie losował zadanie (test z języka, tekst literacki, albo dzieło sztuki). Po kwadransie będzie przez dziesięć minut musiał udzielić samodzielnej odpowiedzi na pytanie, a potem odpowiedzieć na pytania komisji. Tutaj znajdziecie zbiór przykładowych zadań.

Do szkół wracają próbne matury. Pierwsi zmierzą się z nimi licealiści. Pierwszy egzamin, 15 grudnia napiszą z języka polskiego (poziom podstawowy). 16 grudnia test z matematyki (p. podstawowy), dzień później z języków obcych (p. podstawowy). I na koniec, 18 grudnia test z przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Na stronie CKE od dziś można znaleźć informacje na temat nowej matury i zbiory zadań maturalnych. Wśród nich 50 przykładowych zadań na egzamin ustny z języka polskiego i film z przebiegiem egzaminu.

(j.)