Krakowski Sąd Okręgowy uchylił zgodę na wyjazd Marcina Dubienieckiego do USA. Oskarżony m.in. o wyłudzenia 14,5 mln zł z PFRON Dubieniecki chciał wyjechać do USA na konsultacje medyczne. Początkowo sąd wyraził zgodę, ale zażalenie wniósł prokurator.

Krakowski Sąd Okręgowy uchylił zgodę na wyjazd Marcina Dubienieckiego do USA. Oskarżony m.in. o wyłudzenia 14,5 mln zł z PFRON Dubieniecki chciał wyjechać do USA na konsultacje medyczne. Początkowo sąd wyraził zgodę, ale zażalenie wniósł prokurator.
Marcin Dubieniecki / Adam Warżawa /PAP

Sąd uwzględnił zażalenie prokuratora i uchylił swoje wcześniejsze postanowienie o zawieszeniu stosowania zakazu opuszczania kraju wobec Marcina Dubienieckiego na dwa tygodnie.

Sąd Okręgowy uchylił postanowienie, które umożliwiało oskarżonemu wyjazd do USA na czas określony. W tej chwili oskarżony nie może opuścić terenu Polski. Uzasadnienie tego postanowienia zostało odroczone na okres trzech dni - powiedziała rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego sędzia Beata Górszczyk. Posiedzenie odbywało się w trybie niejawnym.

Jak poinformowała, zmianie uległy również okoliczności sprawy, ponieważ wiza oskarżonego do USA została anulowana. W związku z tym nie ma potrzeby wydawania decyzji o rozsyłaniu w trybie pilnym informacji do służb granicznych - dodała rzeczniczka.

W ubiegłym tygodniu krakowski sąd na wniosek obrońców zawiesił na dwa tygodnie stosowanie zakazu opuszczania kraju wobec Marcina Dubienieckiego. Zawieszenie stosowania tego środka obowiązywałoby w dniach od 4 do 20 kwietnia. Na podstawie tego postanowienia Marcin Dubieniecki mógł odzyskać paszport i wyjechać do USA.

Na to postanowienie zażalenie złożył Prokurator Regionalny wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania tego postanowienia. Zażalenie rozpoznawał Sąd Okręgowy w składzie trzyosobowym.

Marcin Dubieniecki (wyraził zgodę na podawanie nazwiska - PAP) został oskarżony przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie wraz z ośmioma innymi osobami m.in. o wyłudzenia 14,5 mln zł z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i pranie pieniędzy. Zdaniem prokuratury Marcin Dubieniecki razem z oskarżonym Wiktorem D. kierowali zorganizowaną grupą przestępczą, a pozostałe osoby uczestniczyły w niej w różnych aspektach i w różnym zakresie. Akt oskarżenia w tej sprawie w grudniu ub.r. trafił do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Dubieniecki został zatrzymany w sierpniu 2015 r. i aresztowany. W październiku 2016 r., po 14 miesiącach przebywania w areszcie, został zwolniony po wpłaceniu 3 mln zł poręczenia majątkowego. Zastosowano wobec niego także zakaz opuszczania kraju oraz dozór policyjny.

W połowie lutego tego roku krakowski sąd nie uwzględnił wniosku obrońców o uchylenie wobec Dubienieckiego środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju. Jednocześnie sąd zmienił wobec Dubienieckiego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji w ten sposób, że zmniejszył częstotliwość jego stawiennictwa w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni na jeden raz w miesiącu.


(mpw)