Na początku przyszłego tygodnia do Sejmu trafi projekt zmiany konstytucji umożliwiający otwarcie archiwów Instytutu Pamięci Narodowej – zapowiedział szef klubu PiS Marek Kuchciński. Jak zaznaczył, Prawo i Sprawiedliwość chce, by tzw. dane wrażliwe były zastrzeżone.

Kuchciński poinformował, że projektowi zmiany konstytucji będzie towarzyszyć projekt zmiany ustawy lustracyjnej, regulujący szczegółowo zasady otwarcia archiwów.

Równocześnie - zapowiedział Kuchciński - do Sejmu trafi projekt "dużej nowelizacji" ustawy lustracyjnej, bez zmiany konstytucyjnej. Chcemy pokazać, że jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność - powiedział.

Jednak "duża nowelizacja" - jak przyznał Kuchciński - w związku z majowym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował większą część ustawy lustracyjnej, jest mało prawdopodobna do zaakceptowania przez TK.

11 maja Trybunał Konstytucyjny uchylił 39 spośród 77 ocenianych zapisów nowej ustawy lustracyjnej. Zakwestionował m.in. wzór oświadczenia lustracyjnego, lustrację m.in. ogółu dziennikarzy i naukowców oraz publikowanie przez IPN katalogów osób, które tajne służby PRL traktowały jako współpracowników. 9 sędziów z 11- osobowego składu orzekającego TK zgłosiło zdania odrębne w sprawie poszczególnych części tego wyroku.