Sejm przyjął małą nowelizację do ustawy lustracyjnej, przywracając historykom, naukowcom i dziennikarzom dostęp do archiwów Instytutu Pamięci Narodowej.

Możliwość korzystania przez dziennikarzy i naukowców z archiwów IPN została wstrzymana 11 maja, orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego.

Sędziowie uznali za niekonstytucyjną część ustawy lustracyjnej i o IPN - m.in. przepis, dający prezesowi IPN pełną swobodę w przyznawaniu lub odmowie dostępu do archiwów dla dziennikarzy i naukowców. Trybunał podkreślił, że muszą tu istnieć ustawowe kryteria dostępu, na bazie których prezes IPN będzie wydawał swe decyzje.

Nowela zakłada m.in., że warunkiem dostępu do archiwów jest wskazanie tematu prowadzonych badań i rekomendacji do ich prowadzenia (dla historyka) oraz tematu materiału prasowego i upoważnienia od redakcji lub wydawcy (dla dziennikarza). Osoby,

które otrzymują akta IPN, mają ponosić odpowiedzialność prawną za sposób ich wykorzystania.