Sejm uchwalił ustawę, która zakłada wyposażenie czwartoklasistów w laptopy. Jej inny zapis wprowadza bony dla nauczycieli na zakup komputera.

Za przyjęciem ustawy głosowało 434 posłów, 11 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Ustawa teraz trafi do Senatu.

Zgodnie z ustawą, co roku - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych otrzymają bezpłatnie laptopy. Dotyczy to także uczniów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, uczących się w klasach odpowiadających klasie IV szkoły podstawowej.

Laptop przekazany uczniowi będzie stanowił własność jego rodziców. Komputerów nie będzie można sprzedać przez 5 lat.

W ustawie zapisano też, że nauczyciele szkół publicznych i niepublicznych otrzymają bon o wartości 2500 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Komputerów zakupionych w ramach bonu również nie będzie można zbyć przez 5 lat.