Zawód kontrolera biletów komunikacji miejskiej cieszy się wielkim powodzeniem w Warszawie. Chętnych jest tak wielu, że stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego wstrzymał nabór. Obecnie kontrolerów jest około 160. Do końca marca liczba ta wzrośnie do około dwustu.

Szansę na pracę ma jeszcze kolejnych 42 kandydatów, którzy w poniedziałek będą zdawać pisemne i ustne egzaminy. Sprawdzian dotyczy znajomości przepisów i procedur kontroli. W trakcie egzaminu trzeba między innymi udowodnić umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych - na przykład gdy pasażer bez biletu zachowuje się agresywnie.

Po zdaniu egzaminu kandydaci muszą odbyć 30-godzinny praktyczny staż "w terenie" pod okiem doświadczonych kontrolerów zawodowych, który oceniają ich predyspozycje.

Podczas procesu rekrutacji zwraca się szczególną uwagę na cechy charakteru kandydata, takie jak wysoka kultura osobista, asertywność, odporność na stres, a także umiejętności rozładowywania sytuacji konfliktowych - podkreślił rzecznik ZTM Igor Krajnow.

Wśród ubiegających się o pracę kontrolera biletów przeważają osoby ze średnim wykształceniem, ale CV składa też wielu studentów. Liczną grupę stanowią policjanci i strażnicy miejscy, którzy chcą podjąć dodatkową pracę.