Prywatne przedsiębiorstwo budowlano-handlowe z Wyszkowa pokonało w przetargu na dostawy paliw dla Centrum Obsługi Administracji Rządowej giganta z branży surowców - spółkę Orlen Paliwa. Pokonało, mimo że dało droższą ofertę - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Orlen przegrał w przetargu, ponieważ okazało się, że mimo złożenia tańszej propozycji, zamawiający doszukał się błędu formalnego w ofercie giganta branży paliw. W efekcie oferta została odrzucona jako nieważna.

Przetarg był prowadzony w formie elektronicznej. Przy tej metodzie wymagane jest, by oferta była podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty naftowego giganta takiego podpisu nie miały. Jedynym oferentem został więc przedsiębiorca z Wyszkowa.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej za dostawy paliw zapłaci mu prawie 2 miliony 100 tysięcy złotych. Orlenowi zapłaciłoby kilkanaście tysięcy mniej.

To był techniczny błąd, wszczęliśmy wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w spółce - tłumaczy szefostwo Orlen Paliwa. Chociaż paliwowy gigant sam mówi o błędzie technicznym, w komunikacie, który otrzymał reporter RMF FM twierdzi, że oferta była podpisana właściwym podpisem. Co ciekawe, zaraz potem precyzuje, że ten podpis był w innym formacie pliku elektronicznego, niż wymagał tego zamawiający.

Oprócz tego dziennikarz RMF FM otrzymał zapewnienie, że oferta została dostarczona zgodnie z wymaganiami co do czasu i podano wszystkie niezbędne w postępowaniu informacje. Teraz spółka Orlen Paliwa analizuje możliwość odwołania się od rozstrzygnięcia przetargowego, bo - jak dodaje - procedura nie została jeszcze zakończona. 

(adap, mpw)