Prawie 200 razy w ciągu trzech lat interweniowała polska dyplomacja w sprawie używania słów "polskie obozy koncentracyjne". W zakłamywaniu rzeczywistości wciąż przodują media niemieckie, zaraz za nimi amerykańskie. Dziś w nocy czasu polskiego prezydent USA Barack Obama podczas ceremonii uhonorowania Jana Karskiego Medalem Wolności użył sformułowania "polski obóz śmierci".

Interwencje Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie używania sformułowania "polskie obozy" najczęściej kończyły się sprostowaniami, ale mimo to nadal zamiast niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych pojawiają się "polskie obozy". Jak zauważa dziennikarka RMF FM Agnieszka Burzyńska, powody są dwa. Po pierwsze nikła wiedza historyczna na temat drugiej wojny światowej wśród obywateli świata zachodniego. Po drugie niechęć amerykańskich środowisk żydowskich i panujące tam silne przekonanie o współodpowiedzialności Polaków za Holocaust. Często w różnych publikacjach nazywane "cichym przyzwoleniem".

Interwencje polskiego MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, że polska dyplomacja od 2004 roku za każdym razem reaguje na pojawiające się publicznie za granicą, zwłaszcza w mediach, obraźliwe i nieprawdziwe sformułowania o "polskich obozach koncentracyjnych", czy "polskich obozach śmierci". Resort przytacza dane. W ostatnich trzech latach przeprowadzono skuteczne interwencje w sprawie użycia obraźliwych dla Polski określeń: w 2010 roku - 103, w 2011 - 73 i w 2012 - 23 interwencje.

Ważnym osiągnięciem w naszych staraniach jest wpisywanie do książek stylów (stylebook) przez ważne media w USA zakazów sformułowania "polskie obozy koncentracyjne/śmierci" - podkreślił resort dyplomacji w wydanym oświadczeniu. Pierwszą redakcją, która zakazała używania obraźliwego dla Polski zwrotu był - w listopadzie 2010 roku - "Wall Street Journal". Nastąpiło to - jak zaznaczył resort - m.in. po osobistej rozmowie ministra Radosława Sikorskiego z redakcją.

Kolejnymi redakcjami były: "San Francisco Chronicle" - w lutym 2011 roku; "New York Times" - w marcu 2011 roku; portal Yahoo - we wrześniu 2011 roku; agencja Associated Press - w lutym 2012 roku.

Fundacja Kościuszkowska wzywa Obamę do podpisania petycji

Amerykański prezydent Barack Obama powinien podpisać petycję zakazującą używania określenia "polskie obozy koncentracyjne". Taki dokument dwa lata temu stworzyła Fundacja Kościuszkowska. Podpisało się pod nią 300 tysięcy osób, a wśród nich wiele znanych postaci - członkowie Kongresu Stanów Zjednoczonych, historycy, ocaleni z Holokaustu czy np. były przywódca Solidarności Lech Wałęsa.

Jak ujawnił Aleks Storożyński, prezes Fundacji dwa lata temu prosił ambasadora USA w Warszawie, by podpisał petycje. Jednak ten zasłaniał się wewnętrznymi przepisami. Odmówił mówiąc, że jako przedstawiciel rządowy nie może tego zrobić. Petycje podpisał natomiast ustępujący ambasador Victor Ashe powołany na to stanowisko przez Georga W. Busha. Fundacja Kościuszkowska dziś wzywa amerykańskiego prezydenta, by ten przyznał się do błędu i podpisał petycję. Tak samo powinien zrobić urzędujący ambasador USA w Warszawie.

Skandal w Białym Domu

Zobacz również:

Podczas odbywającej się w Białym Domu gali przyznania Prezydenckiego Medalu Wolności Janowi Karskiemu, Barack Obama użył określenia "polski obóz śmierci". Wspominając polskiego bohatera, który bezskutecznie alarmował Zachód o zagładzie Żydów w okupowanej przez Niemcy hitlerowskie Polsce, Obama powiedział, że jako kurier polskiego podziemia Jan Karski został przeszmuglowany do getta warszawskiego i do "polskiego obozu śmierci". Chodziło o nazistowski obóz przejściowy w Izbicy, do którego Karski również się przedostał w przebraniu strażnika.

"Zaproś Obamę do Auschwitz". Akcja RMF FM i RMF24 po skandalicznej wpadce prezydenta USA

W związku ze skandaliczną wypowiedzią prezydenta Stanów Zjednoczonych chcemy wraz z Wami zaprosić Baracka Obamę do Polski, do obozu w Auschwitz-Birkenau, by poznał prawdziwą historię obozów śmierci.

E-maile z zaproszeniem możecie wysyłać do Białego Domu i sztabu wyborczego Baracka Obamy. Przygotowaliśmy także specjalną petycję, pod którą możecie się podpisywać. Wyślemy ją do amerykańskiej ambasady. Poparcie petycji z zaproszeniem zadeklarowali m.in. były premier Kazimierz Marcinkiewicz, były szef MON-u Bogdan Klich, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski, Witold Waszczykowski z sejmowej komisji zagranicznej, prezydenci Krakowa i Sopotu, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Marek Borowski oraz szef krakowskiego IPN-u Marek Lasota, szef klubu PSL-u Stanisław Żelichowski oraz unijny komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski, były szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

Poniżej tekst, który sami możecie umieścić w e-mailu. Przygotowaliśmy dwie wersje w języku polskim i angielskim. Jeżeli nie używacie programu pocztowego, możecie wysłać to sami pod adresy: Info@messages.whitehouse.gov (Biały Dom) oraz info@barackobama.com (sztab wyborczy Baracka Obamy).

Szanowny Panie Prezydencie,

Popełnił Pan bolesną dla Polaków pomyłkę, przemawiając podczas wręczania Prezydenckiego Medalu Wolności w dniu 29 maja 2012, używając określenia "Polish death camps" w odniesieniu do nazistowskich obozów zagłady. W związku z tym chcielibyśmy zaprosić Pana do Polski, by odwiedził Pan nazistowski obóz koncentracyjny w Auschwitz i poznał prawdziwą historię nazistowskich zbrodni popełnianych na terenie okupowanej Polski. Poniżej znajduje się kilka faktów, dotyczących obozu w Auschwitz, które przybliżą Panu wiedzę na temat tych tragicznych wydarzeń z czasów II wojny światowej.

Fakty zostały zaczerpnięte z oficjalnej strony internetowej Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau http://pl.auschwitz.org/h/

Dowie się Pan tam, że

- "Obóz Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Szoah. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy."

- "W latach 1942-1944, w ramach "ostatecznego rozwiązywania kwestii żydowskiej" (Endlösung der Judenfrage), KL Auschwitz pełnił rolę największego nazistowskiego ośrodka zagłady ludności żydowskiej z okupowanych przez Trzecią Rzeszę oraz sprzymierzonych z nią krajów europejskich."

- "Większość przywiezionych wówczas do Auschwitz, w transportach zorganizowanych przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA), co najmniej 1,1 mln Żydów, wśród nich ponad 200 tys. dzieci i młodocianych, zgładzono niezwłocznie, bądź niedługo po przywiezieniu w komorach gazowych."

- "Podstawowym celem polityki niemieckiej na obszarze okupowanej Polski po zlikwidowaniu polskiego państwa i jego instytucji była eksploatacja zasobów materialnych, siły roboczej oraz usuwanie z jej terenu miejscowej ludności - Polaków i członków mniejszości narodowych. Odbywało się to poprzez ich wysiedlenie i systematyczną eksterminację."

Zapraszamy Pana w dowolnie wybranym przez Pana terminie.

Muzeum jest czynne codziennie od 8:00 do 19:00

Z poważaniem,
Dear Mr. President,

During the ceremony of awarding with The Presidential Medal of Freedom on May 29th, you spoke about "Polish death camps" referring to Nazi concentration camps. By saying that, you have committed a mistake, which is very painful for Polish people. Therefore, we would like to invite you to Poland, to visit the Nazi death camp of Auschwitz and master the real history of Nazi crimes committed in Poland occupied by Germans. Below you will find several facts referring to the camp of Auschwitz, which explain the reality about those tragic events of World War II.

These facts and quotations were taken from the official web site of Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau http://en.auschwitz.org/h/

You will learn there that:

- "All over the world, Auschwitz has become a symbol of terror, genocide, and the Holocaust. It was established by Germans in 1940, in the suburbs of Oswiecim, a Polish city that was annexed to the Third Reich by the Nazis. Its name was changed to Auschwitz, which also became the name of Konzentrationslager Auschwitz".

- "In 1942-1944, as part of the "final solution of the Jewish question" (Endlösung der Judenfrage), Auschwitz served as the largest Nazi center for the destruction of the Jewish population of the European countries occupied by and allied to the Third Reich.

- "The majority of the Jews who arrived in Auschwitz in transports organized by the Reich Main Security Office (RSHA), at least 1.1 million people including more than 200 thousand children and young people, were killed in the gas chambers immediately or soon after arrival."

- "After the liquidation of the Polish state and its institutions, the fundamental goal of German policy in occupied Poland was the exploitation of material and labor resources, and the removal of the local Polish population and ethnic minorities (...) From the beginning of the occupation, various places of imprisonment, police jails, judicial prisons, transit camps, labor camps, reeducation camps, penal camps and, above all, concentration camps played an important role in the process of the systematic extermination of the Poles (...)"

You are invited at any suitable time

The Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau is open every day from 8:00 to 19:00

Best regards,