MSZ protestuje przeciwko użyciu sformułowań "polskie obozy śmierci" i "polskie obozy koncentracyjne" w państwowym Kanale 1 telewizji rosyjskiej. Ambasada wysłała w tej sprawie list do dyrektora stacji z żądaniem sprostowania. Ministerstwo Spraw Zagranicznych napisało, że takie określenia fałszują prawdę historyczną i są umotywowane politycznie.

"Polacy mordowali, mają nieczyste sumienie, a wciąż mówią jedynie o rosyjskiej propagandzie"- taki był wydźwięk reportażu wyemitowanego przez rosyjską telewizję. Jeńców głodzono, co było "zakamuflowaną" likwidacją. "Nieludzkie warunki przetrzymywania ludzi w obozach koncentracyjnych potwierdzają również polskie oficjalne dokumenty " - można było usłyszeć w materiale.

Padło tam również stwierdzenie, że "na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Tucholi nazwanego jeszcze w latach dwudziestych obozem śmierci, pochowano około 2 tysięcy osób. Według innych danych, znacznie więcej." W reportażu mowa była też o torturach stosowanych w polskich obozach koncentracyjnych.

Zobacz rosyjski materiał o "polskich obozach śmierci"