Sekretarz KRRiT Włodzimierz Czarzasty i Witold Graboś, członek rady, odradzali Twojemu Radiu Wałbrzych sprzedaż udziałów Agorze S.A., grożąc kłopotami z przedłużeniem koncesji - twierdzi dyrektor radia. Stacja sprzedała udziały Agorze i straciła koncesję.

Być urzędnikiem państwowym, jeździć limuzyną za państwowe pieniądze, dostawać wysoką pensję i móc decydować o tym, kto może a kto nie może zakładać stacje radiowe i telewizyjne w Polsce. Takie zajęcie przypadło znakomicie do gustu wielu członkom Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a szczególnie jej wpływowemu sekretarzowi Włodzimierzowi Czarzastemu z SLD.

Zapisy konstytucji o tym, że "...Rada Radiofonii stoi na straży wolności słowa

w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji.." niewiele znaczą w rzeczywistości. Przy przyznawaniu koncesji obowiązuje zasada "dziel i rządź" i co najmniej niejasne reguły gry.

Sekretarzowi rady, Włodzimierzowi Czarzastemu z SLD wielokrotnie zarzucano, że stosuje nieuczciwe metody przy rozdawaniu koncesji radiowych. Te zarzuty przytaczane są coraz częściej. Szef wałbrzyskiej rozgłośni Twoje Radio Maciej Strzelecki oskarżył Czarzastego o to, że odradzał rozgłośni sprzedaż udziałów spółce Agora, do której należy między innymi „Gazeta Wyborcza”, grożąc kłopotami z przedłużeniem koncesji.

Z początkiem lipca 2001 roku podjęliśmy decyzję sprzedaży udziałów na rzecz Agory S.A. 19 lipca 2001 dzwonił z interwencją w tej sprawie Witold Graboś, ostro naciskając na zmianę decyzji – wycofania się z transakcji z Agorą. 30 lipca 2001 roku zadzwonił jeszcze sekretarz KRRiT Włodzimierz Czarzasty. Kiedy otrzymał odpowiedź, że decyzja nie będzie już przez nas zmieniona poinformował, że nie chce mieć nic więcej do czynienia z tą sprawą i oświadczył, że nie powinniśmy więcej liczyć na jego pomoc. Od tamtej pory Włodzimierz Czarzasty jest przeciwnikiem Twojego Radia - mówił Maciej Strzelecki.

Groźby Czarzastego zostały spełnione i Twoje Radio nie otrzymało koncesji. Odmowa przyznania koncesji Twojemu Radiu - do czego głównie przyczynili się związani z SLD członkowie Krajowej Rady na czele z Włodzimierzem Czarzastym - wzbudziła protesty nawet wśród działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Podobnie zresztą jak w Krakowie, gdzie decyzja o odebraniu koncesji na nadawanie dla Radia BLUE FM, przyjęta została z oburzeniem przez małopolskie SLD.

Na koniec dodajmy, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła przetarg na dostawę 2 sztuk samochodów osobowych klasy wyższej.

foto Maciej Cepin RMF

10:50