Byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości Adam Hofman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki nie odwołali się od decyzji o wykluczeniu ich z partii.

Jak poinformował sekretarz Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego PiS, do wtorku nie wpłynęło odwołanie posłów. 

W statucie PiS zapisano, że wykluczony decyzją Komitetu Politycznego członek PiS może odwołać się do Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego w terminie 7 dni od daty powiadomienia go o treści podjętej uchwały.

Adam Hofman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki zostali usunięci z PiS 10 listopada. Decyzję o wykluczeniu posłów jednogłośnie podjął Komitet Polityczny PiS. Wcześniej Hofman, Kamiński i Rogacki zostali zawieszeni w prawach członków partii i klubu PiS.

Usunięcie z PiS było konsekwencją sprawy służbowego wyjazdu posłów na posiedzenie Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy - rozpoczętego 30 października. Posłowie ci pobrali z sejmowej kasy pieniądze (tzw. kilometrówkę) na podróż samochodami, ale do stolicy Hiszpanii ostatecznie udali się tanimi liniami lotniczymi. Media donosiły też, że w wyjeździe posłom towarzyszyły żony i że z ich udziałem doszło do incydentu na pokładzie samolotu, którym posłowie wracali z Hiszpanii.

(pj)