Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serii leku Vidotin. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja GIF dotyczy leku o numerze serii: H44088D i dacie ważności do kwietnia 2017 roku.

W uzasadnieniu napisano, że powodem jest "przekroczenie limitu specyfikacji dla parametru zawartość substancji czynnej w badaniach stabilności".

Vidotin to lek wykorzystywany w leczeniu m.in. nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Podmiotem odpowiedzialnym jest firma Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

(abs)