Sejmowe komisje opowiedziały się za przywróceniem funduszu alimentacyjnego. Fundusz zlikwidowano w 2004 roku - głosami SLD, Unii Pracy i Platformy Obywatelskiej.

Świadczenia byłyby wypłacane przez gminę. Pieniądze na ten cel gmina będzie otrzymywać z budżetu państwa za pośrednictwem wojewody. Lepsza ma być ściągalność alimentów.

Fundusz alimentacyjny, z którego korzystało około 530 tyś. osób został zlikwidowany 1 maja 2004 roku, wraz z wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jego likwidacja wywołała wiele protestów kobiet i doprowadziła do skierowania jeszcze w 2004 roku do Sejmu obywatelskiego projektu ustawy, przywracającej fundusz alimentacyjny.