W pięciu województwach zaczynają się ferie zimowe. Jako pierwsi - już od 15 do 30 stycznia - odpoczywać będą uczniowie z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Są wytyczne dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Na drogach ruszają kontrole autokarów.

4,5 tys. zgłoszeń feryjnych wyjazdów, kolonii i obozów do tej pory zatwierdzili kuratorzy. Skorzysta z nich 130 tysięcy dzieci

Rodzice mogą sprawdzić na stronie ministerstwa, czy organizator zgłosił turnus do kuratorium oświaty. Może też zgłaszać ewentualne nieprawidłowości np. do sanepidu.

O czym powinni wiedzieć rodzice przed wysłaniem dziecka na zimowy wypoczynek

Rodzice muszą złożyć pisemne oświadczenie, że dziecko jest zdrowe i nie ma objawów sugerujących chorobę zakaźną. Uczestnik wyjazdu ma mieć ze sobą maseczki i środek antybakteryjny.

Jeśli w czasie wypoczynku dziecko zachoruje - np. ma gorączkę, kaszel, katar, biegunkę czy wysypkę - opiekunowie mają je odebrać w ciągu maksymalnie 12 godzin. Dziecko będzie traktowane jako niezaszczepione - chyba, że opiekunowie przedstawią certyfikat zaszczepienia - przy korzystaniu z atrakcji, gdzie obowiązują limity. 

Nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Karta kwalifikacyjna to dokument, który musi wypełnić każdy rodzic lub opiekun prawny przed wyjazdem dziecka na kolonie, obóz czy zimowisko. Obowiązuje tylko jeden jego wzór – od września jest nowy.  

Karta zawiera niezbędne dla organizatora wypoczynku informacje o dziecku, m.in. o jego stanie zdrowia, jakie leki przyjmuje, przeciwko jakim chorobom jest zaszczepione, a także jak kontaktować się w razie potrzeby z rodzicami dziecka. Nowy wzór karty jest dostępny w Dzienniku Ustaw i na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Ruszają kontrole autokarów wiozących dzieci na zimowy wypoczynek

W związku z feriami zimowymi policjanci w całym kraju podejmują działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wyjeżdżającym - informuje komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dużą uwagę mundurowi zwrócą na kontrolę autobusów i kierowców wiozących dzieci na zimowy wypoczynek.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców  przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców.

Policjanci zwrócą też szczególną uwagę na przestrzeganie przez kierujących dozwolonych limitów prędkości, a także sposób przewożenia pasażerów oraz stan techniczny pojazdów.