Wojewódzki Sąd Administracyjny w Radomiu stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy w Klwowie ws. podjęcia deklaracji "Gmina Klwów wolna od ideologii ‘LGBT’". Sąd zwrócił uwagę, że pojęcie "LGBT" odnosi się do ludzi - nie ideologii, i podkreślił, że uchwała ma charakter dyskryminacyjny. Zauważył, że w polskiej tradycji, do której odwoływała się rada gminy, "jest również tradycja tolerancji". Sąd stwierdził także, że rada podjęła tę uchwałę bez podstawy prawnej i przekroczyła swoje uprawnienia. To drugie takie orzeczenie w Polsce: dzień wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach unieważnił niemal identycznie brzmiącą uchwałę Rady Gminy Istebna.

W uchwale, przyjętej przez Radę Gminy w Klwowie w czerwcu 2019 i zaskarżonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, czytamy m.in. o "wojnie ideologicznej" wywołanej "przez niektórych polityków", a także o tym, że "radykałowie dążą do rewolucji kulturowej w Polsce, atakują wolność słowa, niewinność dzieci, autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorców".

Dalej rada gminy z Klwowa - posługując się niemal identycznymi stwierdzeniami do tych, które znalazły się w uchwale rady z Istebnej - deklaruje m.in.: "Będziemy strzegli prawa do wychowania dzieci zgodnego z przekonaniami rodziców!", "Zrobimy wszystko, aby do szkół nie miały wstępu osoby zainteresowane wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia", "Nie pozwolimy wywierać administracyjnej presji na rzecz stosowania poprawności politycznej (słusznie zw. niekiedy po prostu homopropagandą) w wybranych zawodach".

Sąd: Uchwała ma charakter dyskryminacyjny. "LGBT" odnosi się do ludzi

Dzisiaj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Radomiu uchwałę unieważnił.

Sąd zgodził się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, że uchwała ma charakter władczy, skierowana została bowiem do organów wykonawczych gminy i jednostek organizacyjnych funkcjonujących na jej terenie.

WSA podkreślił, że uchwała nie jest tylko stanowiskiem rady gminy w danej sprawie - jak wskazywali jej obrońcy - ale zawiera również wytyczne dla np. dyrektorów szkół: wiążą się one m.in. z deklarowanym w dokumencie brakiem zgody "na sprzeczne z prawem instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach, tzw. "latarników’" oraz wspomnianym już uniemożliwieniem wstępu do szkół "osobom zainteresowanym wczesną seksualizacją polskich dzieci (...)".

Ponadto w ocenie sądu Rada Gminy w Klwowie przekroczyła swoje kompetencje co do wypowiadania się w pewnych kwestiach.

"Nie ma podstawy prawnej, aby organ wypowiedział się w tym zakresie. Doszło tutaj do naruszenia prawa" - wskazał WSA.

Zauważył także, że uchwała ma charakter dyskryminacyjny: odnosi się bowiem do "ideologii LGBT", podczas gdy - jak podkreślił sąd - "to pojęcie odnosi się do ludzi".

"W naszych społecznościach lokalnych żyją ludzie o różnej orientacji seksualnej, światopoglądzie, o różnym kolorze skóry i każda społeczność powinna dbać o to, by czuli się jak we własnym domu" - zaznaczył sąd.

Sąd: "W polskiej tradycji jest również tradycja tolerancji"

Jednocześnie zwrócił uwagę, że Rada Gminy Klwów odwołuje się w swej uchwale do polskiej tradycji.

"Bardzo dobrze - tylko że w polskiej tradycji jest również tradycja tolerancji, a miarą dojrzałości danego samorządu jest to, jak traktujemy swoje mniejszości - bo większość zawsze sobie jakoś poradzi" - podkreślił sąd w uzasadnieniu.

"Potraktowanie w ten sposób pewnej grupy osób, wskazanie ich tutaj jako niepożądanych, stanowi przekroczenie zasad państwa prawnego" - zaznaczył również WSA i dodał, że w przypadku uchwały podjętej w Klwowie "doszło do naruszenia praw i dyskryminacji pewnej grupy z uwagi na preferencje seksualne".

Wyrok radomskiego sądu jest nieprawomocny. Przysługuje od niego skarga kasacyjna w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia orzeczenia.

To drugi taki wyrok w Polsce: Dzień wcześniej uchwałę "anty-LGBT" unieważnił sąd w Gliwicach

Dzień wcześniej podobną jak w Radomiu decyzję podjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który stwierdził nieważność - zaskarżonej także przez Rzecznika Praw Obywatelskich - uchwały Rady Gminy Istebna ws. "powstrzymania ideologii ‘LGBT’ przez wspólnotę samorządową".

W ustnym uzasadnieniu tego orzeczenia sędzia Krzysztof Wujek podkreślił m.in., że uchwała "krzywdzi, wzmacnia poczucie zagrożenia tych osób (LGBT - przyp. RMF) - to argumenty najcięższego kalibru, którymi sąd poczuł się zobligowany do stwierdzenia nieważności uchwały".

Podobnie jak WSA w Radomiu sędzia Wujek zaznaczył również, odwołując się do pojęcia "LGBT", że "mówienie, że to ideologia, a nie ludzie, jest przymykaniem oczu na rzeczywistość".

To pierwsze takie wyroki ws. uchwał "anty-LGBT" w Polsce.

Wcześniej wojewódzkie sądy administracyjne w Krakowie, Kielcach czy Poznaniu odrzucały skargi RPO na podejmowane przez lokalne samorządy uchwały "anty-LGBT". Sądy uznawały, że uchwała nie dotyczy sprawy z zakresu administracji publicznej lub że stanowisko rady gminy zaprezentowane w uchwale ma charakter deklaracji ideowej niestanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków czy przyznania bądź stwierdzenia uprawnień.