Kto zostanie nowym sekretarzem generalnym ONZ? Wiele wskazuje na to, że stanowisko to ponownie obejmie Kofi Annan. Jego obecna kadencja upływa z końcem grudnia.

Jeszcze w tym miesiącu zbierze się Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, by omówić reelekcję Annana na następnych pięć lat. Wszyscy członkowie Rady czyli pięć wielkich mocarstw oraz 10 innych państw są jednomyślni. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Rosja, Chiny, Wielka Brytania oraz Francja popierają ponowny wybór 63-letniego Kofi Annana na sekretarza generalnego ONZ. Dodajmy, wyboru nowego sekretarza dokonuje Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na podstawie rekomendacji Rady Bezpieczeństwa. Pochodzący z Ghany 63-letni Annan w marcu zapowiedział gotowość do pełnienia swojej funkcji przez kolejne pięć lat.

02:45