Dr Karol Nawrocki został powołany na stanowisko wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej - poinformowało Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Informację tę przekazał także IPN.

"Dr Karol Nawrocki został powołany na stanowisko wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Decyzja o powołaniu została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie przez Kolegium Instytutu" - przekazała rzeczniczka Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Hanna Mik-Samól. Podkreśliła, że nowe obowiązki dr. Nawrockiego nie wpłyną na pracę MIIWŚ i realizację inwestycji budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

"Udział dr. Karola Nawrockiego w pracach Muzeum oraz Instytutu pozwoli na realizację istotnych i przełomowych przedsięwzięć, w tym działań na rzecz przywrócenia i pielęgnowania pamięci o polskiej historii w środowisku międzynarodowym" - zaznaczyła rzeczniczka MIIWŚ.

Informację o powołaniu dr. Nawrockiego na wiceszefa IPN przekazał także Instytut, dodając, że funkcję wiceszefa IPN przestał pełnić Jan Baster.

Powołanie dr. Nawrockiego na wiceprezesa IPN nie ma wpływu na procedurę parlamentarną dotyczącą wyboru nowego szefa IPN. 

Nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa dowiedziała się w kierownictwie IPN, że nominacja ta ma pozwolić dr. Nawrockiemu, który obecnie jest dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, na poznanie prac Instytutu w centrali.

Priorytetem realizacja międzynarodowego projektu

Obecnym priorytetowym zadaniem dr. Nawrockiego na stanowisku wiceprezesa IPN - jak podkreśliła Hanna Mik-Samól - będzie realizacja międzynarodowego projektu edukacyjno-memoratywnego "Szlak Nadziei". Ma on opowiadać o losach ponad 116 tysięcy Polaków - cywilów i żołnierzy armii gen. Władysława Andersa, którzy - jak zaznaczyła rzeczniczka - "pełni nadziei na powrót do domu przemierzyli trzy kontynenty, zwyciężając Niemców pod Monte Cassino, Bolonią czy Ankoną".

Projekt ten został przedstawiony przez dr. Nawrockiego w trakcie przesłuchania kandydatów na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przez Kolegium IPN 27 kwietnia. 

"W ramach zapowiedzianego przez dr. Karola Nawrockiego projektu, historia tego szczególnego dla polskiego narodu doświadczenia zostanie opowiedziana i upamiętniona m.in. w miejscach znajdujących się na szlaku wędrówki armii gen. Władysława Andersa. Realizacja międzynarodowego projektu wpisuje się w wieloletnie zaangażowanie dr. Nawrockiego w opowiadanie prawdy o polskim doświadczeniu II wojny światowej za granicą" - dodała Mik-Samól.

Sejm powołał dr. Nawrockiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

W ubiegłym tygodniu dr. Nawrockiego na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej powołał Sejm. 

Decyzję Sejmu musi jednak jeszcze zatwierdzić Senat. Jeżeli Senat nie zaakceptuje decyzji Sejmu w sprawie powołania nowego prezesa Instytutu, Kolegium IPN będzie musiało przeprowadzić kolejny konkurs w tej sprawie. 

Kadencja obecnego szefa IPN Jarosława Szarka kończy się w lipcu. Jeżeli do tego czasu parlament nie powoła nowego prezesa IPN, to funkcję p.o. prezesa IPN będzie pełnił Jarosław Szarek.

Kim jest dr Karol Nawrocki?

Dr Karol Nawrocki urodził się 3 marca 1983 r. Ukończył Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, w 2013 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. W 2009 r. został pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, od 2014 do 2017 r. był naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN Gdańsk i koordynował prace naukowo-edukacyjne na terenie gdańskiego oddziału Instytutu. W latach 2011-2017 przewodniczył radzie gdańskiej dzielnicy Siedlce. W 2017 r. został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Jest członkiem Rady Dyplomacji Historycznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP, a także Rad Programowych m.in. Muzeum Domu Rodziny Pileckich, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz Komisji Kwalifikacyjnej do spraw opiniowania wniosków o wpis muzeum do Państwowego Rejestru Muzeów.

Uhonorowany m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski, Medalem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej "Za zasługi dla Armii Krajowej" oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.