Wstrząsające wyniki kontroli przeciwpożarowej w wielkopolskich Domach Pomocy Społecznej. Ze 100 skontrolowanych placówek, prawie żaden nie posiada aktualnych badań instalacji technicznych, drogi ewakuacyjne są zbyt długie lub źle oświetlone, co czwarta gaśnica może być niesprawna.

Statystycznie na jeden DPS przypadają cztery nieprawidłowości, w co piątym nie wiadomo, czy działają alarmy, w co drugim hydrant, a w co czwartym gaśnica. Kar na razie nie, są za to wezwania do usunięcia przewinień.

Szefowie Domów Pomocy Społecznej tłumaczą się przede wszystkim brakiem pieniędzy i zbyt dużymi wymaganiami prawa. Poprawy nie należy się szybko spodziewać. Kontrole techniczne powinny być wykonane bezzwłocznie, ale jeśli chodzi o resztę uchybień, DPS-y mają czas na ich usunięcie do końca 2009 roku.