Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienie ministra środowiska w sprawie drogi przez dolinę Rospudy. Nakazał ponownie rozważyć, czy powinna przebiegać ona tunelem, czy estakadą.

Trzy organizacje ekologiczne zaskarżyły postanowienie ministra środowiska z 14 lipca 2006 roku. Dopuszcza ono, by obwodnica Augustowa w dolinie rzeki Rospudy mogła zostać zrealizowana, w jednym z dwóch wariantów - tunel drogowy lub estakada. Decyzja o wyborze wariantu, po przeanalizowaniu kosztów, miała należeć do inwestora.

Dolina Rospudy to jeden z najcenniejszych obszarów torfowiskowych w Polsce. Występują tam rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Teren jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. Dolina Rospudy należy do tzw. „zielonych płuc Polski”, czyli regionalnego systemu ochrony tożsamości przyrodniczej i kulturowej północno-wschodniej części naszego kraju.