20 maja mieszkańcy Podlasia wypowiedzą się w referendum w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa. Dziś podpisano zarządzenie w tej sprawie. Plebiscyt odbędzie się wraz z przedterminowymi wyborami do sejmiku województwa.

Mieszkańcy Podlasia będą odpowiadać na jedno pytanie, dotyczące przebiegu obwodnicy Augustowa. W wariancie przygotowanym przez drogowców, obwodnica ma przebiegać estakadą nad doliną rzeki Rospudy. Sprzeciwiają się temu ekolodzy.

Referendum przeprowadzone zostanie na wniosek PiS, które zebrało dla jego poparcia ponad 50 tys. podpisów mieszkańców regionu. Prawo i Sprawiedliwość chciało, by w referendum mieszkańcy odpowiadali także na drugie pytanie, dotyczące innych inwestycji drogowych na Podlasiu, przebiegających także przez tereny chronione "Natura 2000".

Dolina Rospudy to jeden z najcenniejszych obszarów torfowiskowych w Polsce. Występują tam rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Teren jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. Dolina Rospudy należy do tzw. „zielonych płuc Polski”, czyli regionalnego systemu ochrony tożsamości przyrodniczej i kulturowej północno-wschodniej części naszego kraju.