Państwo będzie płacić za szczepienia przeciwko haemophilus influenzae. Zostały one wpisane do kalendarza szczepień obowiązkowych - dowiedział się RMF FM. Ta groźna bakteria podobna do meningokoków powoduje m.in ropne zapalenie opon mózgowych, posocznicę, zapalenie płuc.

Szczepienia przeciwko HiB od dziś są już w kalendarzu szczepień obowiązkowych. Sam kalendarz wejdzie w życie za dwa tygodnie – powiedziała reporterowi RMF FM Anna Malinowska z Generalnego Inspektoratu Sanitarnego: Wpisanie do kalendarza szczepień obowiązkowych oznacza, że rodzice nie ponoszą żadnych kosztów, że szczepienia są finansowane ze środków publicznych.

Do tej pory szczepienia przeciwko HiB były darmowe tylko dla dzieci z rodzin wielodzietnych i tych, które przebywały w domach dziecka. Teraz inspektor sanitarny uznał, że jest to na tyle groźna bakteria, że warto płacić za szczepienia wszystkich dzieci. Haemophilus influenzae przenosi się tak samo jak meningokoki - poprzez wydzielinę z dróg oddechowych. Zakażanie się taką bakterią może doprowadzić do zakażenia ośrodkowego układu nerwowego - dodaje Malinowska. To z kolei może doprowadzić do wodogłowia, opóźnionego rozwoju psychoruchowego, głuchoty, padaczki, zaburzeń wzroku. Przeciwko HiB powinny być szczepione dzieci w pierwszym roku życia, 2-3 razy. Takie szczepienia do tej pory kosztowały rodziców nawet 200 złotych.

Szczepionki przeciwko HiB są od wielu lat z doskonałymi wynikami stosowane na świecie. W tych krajach, w których wprowadzono szczepienia na masową skalę (np. Finlandia, Wielka Brytania, Niemcy, Szwajcaria, Austria, Irlandia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej), zaobserwowano gwałtowny spadek wszystkich zakażeń inwazyjnych wywołanych przez HiB.

U dzieci szczepionych przeciwko HiB, poza odpornością ogólnoustrojową, obserwuje się też znacznie niższe nosicielstwo HiB – dzieci te nie chorują na inwazyjne choroby spowodowane przez HiB, a także nie zarażają innych dzieci. Ograniczenie nosicielstwa HiB wśród dzieci ma jeszcze jeden aspekt – zwiększenie bezpieczeństwa niemowlaków posiadających starsze rodzeństwo w wieku przedszkolnym, ponieważ przedszkolak – nosiciel HiB może zarażać młodsze rodzeństwo.