Sąd Rejonowy w Elblągu wydał nakaz aresztowania matki, która uprowadziła z elbląskiego domu dziecka dwie córki i wywiozła je do Austrii. Kobieta ma ograniczoną władzę rodzicielską. Na podstawie decyzji sądu wydany zostanie list gończy. Sąd rodzinny wydał z kolei zarządzenie doprowadzenia dzieci z powrotem do placówki.

Matce za uprowadzenie grozi kara do trzech lat więzienia. Dziewczynki 8-letnia Marta i 12-letnia Angelika zniknęły z elbląskiego domu dziecka w piątek po południu. Na razie przebywają one w Austrii.

Rodzice dziewczynek mają ograniczoną władzę rodzicielską. Jest to rodzina wielodzietna. Przed rokiem miała miejsce podobna sytuacja, kiedy dzieci bez wiedzy pracowników domu dziecka i sądu na długi czas zostały zabrane z placówki, a potem tam podrzucone.

Ojciec dzieci został skazany prawomocnie na karę dwóch lat więzienia za znęcanie się fizyczne i moralne nad konkubiną i dziećmi oraz doprowadzenie jednej z córek do innych czynności seksualnych.