Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wprowadza ona kryterium dochodowe w przyznawaniu tzw. becikowego. Według nowych przepisów, już od 2013 roku jednorazowa zapomoga na dziecko, ma trafiać tylko do rodzin, których miesięczne dochody nie przekraczają 1922 złotych na osobę.

Obecnie becikowe przysługuje niezależnie od wysokości dochodów i wynosi 1 tysiąc złotych. Już wkrótce w życie wejdą nowe przepisy. Zmiany są związane z realizacją postulatu z expose premiera, który zapowiadał, że będzie ono przysługiwać rodzinom o rocznych dochodach poniżej 85 tys. złotych. Rządowe Centrum Legislacji zwróciło jednak uwagę, że takie rozwiązanie może być sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości oraz sprawiedliwości społecznej - byłyby bowiem najbardziej korzystne dla rodzin wychowujących jedno dziecko. Dlatego nowela zakłada, że becikowe będzie przysługiwać rodzinom, których dochód nie przekracza 1922 zł netto na osobę.

Wysokość becikowego bez zmian

W trakcie prac nad nowelizacją posłowie przewagą jednego głosu podwyższyli kwotę becikowego do 1,2 tys. złotych, co było wbrew intencjom rządu. Wówczas premier zapowiedział, że będzie przekonywał senatorów PO, by to zmienić. Senat wprowadził poprawkę przywracająca pierwotną wysokość becikowego, czyli tysiąc złotych, a Sejm 12 października ją zaakceptował.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało, że pieniądze zaoszczędzone na becikowym będą przeznaczone na podwyższenie kryteriów dochodowych i zasiłków przyznawanych co miesiąc, co będzie dla rodzin korzystniejsze niż podniesienie świadczenia przyznawanego jednorazowo.

Według MPiPS prawo do becikowego utraci ok. 10 proc. rodzin o najwyższych dochodach. Da to ok. 39 mln złotych oszczędności.