Od przyszłego roku, aby otrzymać "becikowe", trzeba będzie udowodnić , że matka od co najmniej 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarza. Dotyczyć to będzie wszystkich kobiet, które po 31 grudnia zgłoszą się po odbiór pieniędzy.

Przepis, zgodnie z którym, aby otrzymać "becikowe", matka musiała przedstawiać zaświadczenie od lekarza, nie jest nowy. Został wprowadzony pod koniec 2009 roku. Został jednak zawieszony na dwa lata. Wypłata "becikowego" oraz dodatku do zasiłku rodzinnego dotyczyć będzie osób o dochodach nieprzekraczających 504 zł miesięcznie.

Wniosek o wypłatę pieniędzy trzeba złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Ustawę wprowadzającą tzw. becikowe, Sejm uchwalił w grudniu 2005 r. Jednorazową zapomogę w wysokości 1 tys. zł otrzymują wszystkie matki, niezależnie od dochodu. W expose premier Donald Tusk zapowiedział, że becikowe będzie przysługiwać tylko tym rodzinom, których dochody nie przekraczają 85 tys. zł. rocznie.