Grzywna, a nawet areszt może grozić posiadaczom wypchanych okazów zwierząt chronionych, którzy nie będą posiadać odpowiedniego zezwolenia. Od dziś wszystkie takie okazy powinny być zarejestrowane.

Posiadanie wypchanych okazów zwierząt należało zgłosić w odpowiednim urzędzie wojewódzkim do końca kwietnia. - Taki przepis pomaga przeciwdziałać kłusownictwu i odstrzeliwaniu zwierząt, należących do gatunków chronionych - uważa preparator zwierząt, który swoje okazy już zarejestrował.

Sama idea posiadania wypchanych zwierząt nie podoba się natomiast Małgorzacie Znanieckiej ze Światowego Funduszu na rzecz Przyrody. - Niech to będzie początek mody na unikanie rzeczy nieetycznych - mówi.