Saddam Husajn powinien zostać skazany na śmierć - uważa belgijski kardynał Godfried Danneels. Takie słowa w ustach katolickiego hierarchy mogłyby dziwić, gdyby kardynał nie zaznaczył, iż wyrok śmierci na Saddamie należałoby wykonywać jedynie symbolicznie.

Belgijski kardynał, którego wymienia się jako jednego z kandydatów na następcę Jana Pawła II, stwierdził, że kara śmierci jest niedopuszczalna - nawet wobec kogoś takiego jak Saddam Husajn. Jednak z drugiej strony, opinia publiczna powinna dostać jasny sygnał, że świat nie będzie tolerował dyktatorów i ich zbrodni. W tej sytuacji widzę tylko jedno wyjście - symboliczna kara śmierci dla Saddama, która nie zostanie wykonana.

Husajn od tygodnia jest w rękach Amerykanów. Po przesłuchaniach ma stanąć przed sądem. Na razie nie wiadomo, czy będzie to międzynarodowy trybunał, czy też sądzić go będą sami Irakijczycy.

Zatrzymanie Saddama pociągnęło za sobą kolejne aresztowania. Szef połączonych sztabów amerykańskiej armii - generał Richard Myers mówi, że dzięki Saddamowi aresztowano już kilkaset osób lojalnych wobec irackiego dyktatora. Dzięki informacjom, do których dotarliśmy, zatrzymując Saddama, zaczęliśmy lepiej rozumieć funkcjonowanie struktury sił lojalnych wobec byłego reżymu. Konsekwencją tego było zatrzymanie kilkuset osób.

23:25