Bez solidarności Europy sobie nie poradzimy – zaapelowała dziś w Strasburgu do delegatów Parlamentu Europejskiego ds. Białorusi Andżelika Borys, nieuznawana przez Mińsk szefowa Związku Polaków.

Borys przedstawiła delegatom obecną sytuację mniejszości polskiej na Białorusi: Jesteśmy przedstawiani jako wrogowie, ludzie działający na zlecenie Zachodu, którzy są zagrożeniem dla narodu białoruskiego.

Zależy nam, by o łamaniu praw człowieka dowiedział się świat i Europa. Bez solidarności i wsparcia nie jesteśmy w stanie przetrwać - stwierdziła Andżelika Borys.