Polskie dzieci z rodzin poszkodowanych przez powódź będą mogły wyjechać na wypoczynek do Brandenburgii. Na ten cel przeznaczono 115 tysięcy marek. Z tego rodzaju pomocy będzie mogło skorzystać około dwustu dzieci z terenów dotkniętych powodzią. Już teraz do Brandenburgii przyjechała pierwsza 80-osobowa grupa młodzieży z okolic Sandomierza.

Do pomocy poszkodowanym przyłączyła się także Litwa. Akcja pomocy trwa już tam od tygodnia; dzisiaj dołączyli do niej także mieszkańcy Kowna. Kowieńczycy zbierają pieniądze i rzeczy dla mieszkańców Gdańska, którzy ucierpieli w powodzi na początku lipca. Francja natomiast przekaże 77 tysięcy euro na pomoc dla zniszczonych przez powódź gmin Lubelszczyzny. Pomoc otrzymają trzy miejscowości, wybrane we współpracy z władzami polskimi - Łaziska, Wilków i Annopol. Nie jest to pierwsza pomoc finansowa Francji przekazana na walkę ze skutkami tegorocznej powodzi. Na początku lipca rząd Francji przeznaczył 15 tysięcy euro na pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych powodzią w rejonie Gdańska.

foto Archiwum RMF

15:30