Zarząd Kompanii Węglowej i związkowcy dziś znów zasiedli do negocjacji. W spółce trwa spór zbiorowy dotyczący średnich wynagrodzeń i to właśnie o tym strony rozmawiają. Związki zawodowe domagają się zapewnienia, że średnie miesięczne wynagrodzenia górników będą w tym roku takie same jak w roku ubiegłym. Ostatnie spotkanie w tej sprawie - 10 dni temu - trwało kilka godzin, ale nie udało się podpisać porozumienia. Były to pierwsze rozmowy związkowców z nowym prezesem Kompanii Węglowej Tomaszem Rogalą. Związki wciąż także oczekują, że zostanie im przedstawiony biznesplan dla Polskiej Grupy Górniczej, czyli spółki, która od maja ma przejąć 11 kopalń Kompanii Węglowej.

Zarząd Kompanii Węglowej i związkowcy dziś znów zasiedli do negocjacji. W spółce trwa spór zbiorowy dotyczący średnich wynagrodzeń i to właśnie o tym strony rozmawiają. Związki zawodowe domagają się zapewnienia, że średnie miesięczne wynagrodzenia górników będą w tym roku takie same jak w roku ubiegłym. Ostatnie spotkanie w tej sprawie - 10 dni temu - trwało kilka godzin, ale nie udało się podpisać porozumienia. Były to pierwsze rozmowy związkowców z nowym prezesem Kompanii Węglowej Tomaszem Rogalą. Związki wciąż także oczekują, że zostanie im przedstawiony biznesplan dla Polskiej Grupy Górniczej, czyli spółki, która od maja ma przejąć 11 kopalń Kompanii Węglowej.
Dzisiejsze spotkanie będzie kontynuacją rozmów sprzed 10 dni /Marcin Buczek /Archiwum RMF FM

Związkowcy z Kompanii Węglowej rozmawiają dziś z zarządem tej największej górniczej spółki o wielkości tegorocznych przeciętnych płac w kopalniach. W firmie trwa spór zbiorowy - związkowcy chcą potwierdzenia, że w tym roku średnie wynagrodzenia górników nie będą mniejsze niż rok wcześniej, wliczając w to wszystkie dodatkowe świadczenia, np. nagrody i deputaty węglowe.

Dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją rozmów sprzed 10 dni, w których wziął udział minister energii Krzysztof Tchórzewski. Po ich zakończeniu zarówno związkowcy, jak i pełniący obowiązki prezesa spółki Tomasz Rogala, deklarowali możliwość dojścia do porozumienia.

Związki zagroziły wcześniej protestami w przypadku braku uzgodnień z zarządem w sprawie tegorocznych pensji. Chcą też poznać szczegóły planu techniczno-ekonomicznego Kompanii Węglowej na lata 2016-2017 i biznesplan Polskiej Grupy Górniczej, która do połowy roku ma przejąć kopalnie i zakłady zatrudniającej ponad 34 tys. osób Kompanii.

Firma, która w tym roku chce wyprodukować ok. 28 mln ton węgla, mimo obniżki kosztów produkcji ma kłopoty finansowe związane m.in. ze znaczącym spadkiem cen tego surowca. W nowej strukturze udziałowcami Polskiej Grupy Górniczej mają być m.in. katowicki Węglokoks oraz inwestorzy z sektorów finansowego i energetycznego, którzy łącznie mają wnieść do spółki ponad 2 mld zł.

Minister energii zadeklarował niedawno, że inwestorzy zaangażują się w Polską Grupę Górniczą, jeżeli w przyszłym roku będzie ona w stanie osiągnąć dodatni wynik ekonomiczny. W ostatnich dniach w Kompanii zakończył się zlecony przez resort energii audyt, którego celem było m.in. określenie możliwości dalszych oszczędności w spółce. Wstępne wyniki audytu mają być ogłoszone w połowie tygodnia. Podobne badanie trwa w dwóch innych spółkach węglowych.


(j.)