50 mln euro – taka kara może grozić Polsce za wybudowanie obwodnicy Augustowa, na którą nie chce zgodzić się Komisja Europejska. Jak nieoficjalnie dowiedziała się brukselska korespondentka RMF FM, dodatkowo za każdy dzień niezastosowania się do wytycznych UE Polska może płacić od 2 do 4 mln euro.

To poważne kwoty, ale Unia już nie raz pokazywała, że nie waha się z nakładaniem tak wysokich kar. Ostatnio Trybunał zasądzał gigantyczne wręcz kary. Francja za naruszenie unijnego prawa o wielkości oczek w sieciach rybackich została skazana na zapłacenie 57 mln euro jednorazowej kary oraz 20 mln za każdy dzień naruszenia prawa.

Przy wyliczaniu wysokości kary uwzględnia się PKB państwa członkowskiego i liczbę głosów w Radzie UE. Kalkulacja ta uwzględnia 3 czynniki: stopień naruszenia prawa, czas trwania tego naruszenia oraz konieczność prewencji.