W najbliższych dniach Komisja Europejska podejmie decyzję, czy rozpocząć przyspieszoną procedurę karną przeciwko Polsce w związku z budową obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy - dowiedziała się brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska - Borginon.

Komisja potwierdziła, że w piątek po południu otrzymała oficjalne wyjaśnienia strony polskiej w sprawie budowy. Dokument jest obecnie analizowany.

Przypomnijmy. W grudniu Komisja Europejska, do której trafiły skargi ekologów, uznała budowę obwodnicy Augustowa za sprzeczną z prawem unijnym. Nie przestrzegając unijnego prawa, Polska ryzykuje zatrzymaniem unijnej pomocy finansowej. Jeżeli Polska polegnie przed europejskim trybunałem sprawiedliwości, oznaczać to będzie dla naszego kraju wielomilionowe kary.

9 lutego wojewoda podlaski wydał pozwolenie na budowę 17-kilometrowej obwodnicy Augustowa.

Dolina Rospudy to jeden z najcenniejszych obszarów torfowiskowych w Polsce. Występują tam rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Teren jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. Dolina Rospudy należy do tzw. „zielonych płuc Polski”, czyli regionalnego systemu ochrony tożsamości przyrodniczej i kulturowej północno-wschodniej części naszego kraju.