Komisja Europejska wysyła do polskich władz kolejny list, w którym domaga się wyjaśnień w sprawie budowy obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy. Jeśli Warszawa szybko na niego nie odpowie, Komisja zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, by ten nakazał Polsce wstrzymanie budowy.

W grudniu Komisja Europejska, do której trafiły skargi ekologów, uznała budowę obwodnicy Augustowa za sprzeczną z prawem unijnym. Za nieprzestrzeganie przepisów Unii Polsce grozi zatrzymanie pomocy finansowej. Co więcej, jeżeli Warszawa przegra przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, będzie to oznaczać dla naszego kraju wielomilionowe kary.

Pozwolenie na budowę 17-kilometrowej obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy wydał 9 lutego wojewoda podlaski.

Dolina Rospudy to jeden z najcenniejszych obszarów torfowiskowych w Polsce. Teren jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. Dolina Rospudy należy do tzw. „zielonych płuc Polski”, czyli regionalnego systemu ochrony tożsamości przyrodniczej i kulturowej północno-wschodniej części naszego kraju.