Wielkopolski Park Narodowy nie będzie już umożliwiał darmowego kontaktu z nienaruszoną naturą. Od połowy lipca obowiązywać będą bowiem bilety wstępu – ulgowe za 1,5 zł, normalne w cenie 3 złotych.

Władze parku zapewniają, że pieniądze będą działać na korzyść turystów. Poprawić ma się jakość parkingów i ścieżek, powstaną także nowe miejsca biwakowe. Bilety będą rozprowadzane na siedmiu strzeżonych parkingach przy granicach parku, a także w siedzibie dyrekcji WPN.

Władze parku wyliczyły, że nawet gdyby liczba odwiedzających spadła zaledwie do 10 procent stanu aktualnego, zysk może wynieść nawet 100 tys. złotych rocznie. Taka suma byłaby poważnym zastrzykiem finansowym. Dotychczas bowiem na turystykę wydawano co roku zaledwie 20-30 tysięcy złotych.

Jednak wprowadzenie opłat na terenie, który nie jest w żaden sposób ogrodzony, jest niemałym wyzwaniem organizacyjnym, z którym zmierzyć się musi dyrekcja wielkopolskiego parku.