Co czwarty obywatel Ukrainy, który pracuje w Polsce, nie planuje wyjazdu z naszego kraju. Co trzeci - rozważa wyjazd do Niemiec. To wniosek z badania Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Według szacunków, w Polsce mieszka i pracuje prawie półtora miliona Ukraińców.

Ukrainiec pracujący w Polsce to - według badania - najczęściej mężczyzna w wieku 20-30 lat. Prawie 40 proc. obywateli Ukrainy pracujących w Polsce ma wykształcenie wyższe lub niepełne wyższe. Większość spośród nich (ponad 72 proc.) deklaruje, że chce uczyć się języka polskiego.

Najwięcej Ukraińców, których możemy spotkać w Polsce, pracuje w przemyśle (40,2 proc.). Zdecydowanie mniej w branżach takich jak transport i logistyka (15,7 proc.), budownictwo (14,4 proc. czy rolnictwo (7,9 proc.). 

Język niemiecki barierą w wyjeździe na zachód

Badanie pokazało, że 76 proc. obywateli Ukrainy pracujących w Polsce wie, że Niemcy w 2020 roku planują uprościć procedurę zatrudniania obywateli spoza Unii Europejskiej, w tym Ukrainy. Jednocześnie, barierą w podjęciu pracy na terenie Niemiec stanowi nieznajomość języka naszych zachodnich sąsiadów. 92 proc. pracujących w Polsce obywateli Ukrainy nie zna języka niemieckiego lub włada nim źle.

Nieco ponad siedem procent (7,6 proc.) pracujących w Polsce Ukraińców już planujących zatrudnienie w Niemczech spełnia główne kryteria stawiane przez rząd w Berlinie. Chodzi o wykształcenie i znajomość języka niemieckiego.

Badanie socjologiczne zostało przeprowadzone w kwietniu 2019 roku przez EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Przebadanych zostało 850 obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w celu podjęcia pracy.

Opracowanie: