Eksperci, autorzy recenzji, doradcy ds. przetargów oraz sprzątaczki – urzędy takich pracowników najchętniej zatrudniają, nie oferując im etatów - donosi "Dziennik Gazeta Prawna".

NIK w ramach dorocznej kontroli wykonania budżetów w instytucjach zebrała dane o zatrudnieniu w nich na podstawie umów cywilnoprawnych. Większość urzędów decyzję, by dać pracę bez etatu, tłumaczy po prostu potrzebą korzystania z usług ekspertów, analityków czy nawet tłumaczy lub stenotypistów. Ale tylko incydentalnie.

GUS w 2014 r. na umowach-zleceniach i umowach o dzieło zatrudnił 105 osób. Jak wymienia jego rzecznik Artur Satora, byli to m.in. autorzy recenzji merytorycznych i publikacji, założeń metodologicznych, opracowań, ekspertyz dotyczących badań statystycznych, prezentacji, referatów i szkoleń, ale również specjaliści ds. zamówień publicznych, a nawet koordynatorzy i wykonawcy prac administracyjnych i porządkowych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który bez etatów zatrudniał 93 osoby, zapewnia, że było to niezbędne, by utrzymać "terminowość działań". A pracowały one m.in. przy kwartalniku naukowym "Niepełnosprawność" i przy ocenie prac naukowych w ramach "Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zawodowym, społecznym lub zdrowotnym".

TU PRZECZYTASZ WIĘCEJ O SPRAWIE

Podobnymi potrzebami eksperckimi tłumaczy się Kancelaria Prezydenta (89 umów cywilnoprawnych). Dodaje, że "wiele umów dotyczyło usług tłumaczeń bądź oprawy artystycznej towarzyszącej oficjalnym wizytom bądź uroczystościom państwowym".

Za to w Kancelarii Sejmu spośród 152 pracujących na podstawie śmieciówek, jak zapewnia biuro prasowe, "zdecydowana większość była zatrudniona przy różnych czynnościach związanych z obsługą posiedzeń Sejmu lub komisji sejmowych. Prace wykonywane są w razie potrzeby, nieregularnie, zwykle przez kilka dni w miesiącu". W Rządowym Centrum Legislacji zaś niemal wszyscy spośród 99 zatrudnionych prowadzili szkolenia w ramach projektu: "Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej".

Dziennik Gazeta Prawna

(ug)