Przed Sądem Krajowym we Frankfurcie nad Menem rozpocznie się proces o zwrot cennych dokumentów, które według Uniwersytetu Jagiellońskiego należą do uczelni. Starodruki zostały skradzione z Biblioteki Jagiellońskiej dwa lata temu.

Kilka miesięcy później bezcenne starodruki „wypłynęły” w niemieckim domu aukcyjnym „Reiss & Sohn”. Wśród 18 zakwestionowanych dzieł jest XV-wieczne wydanie „Cosmographii” Ptolemeusza, wycenione na milion dwieście tysięcy marek. Właściciele antykwariatu zaprzeczyli, jakoby zakwestionowane dzieła sztuki należały kiedykolwiek do Uniwersytetu Jagiellońskiego i pochodziły z kradzieży.

01:30